AHmCtS

AHmCtS

Terma & Syarat

Terma dan syarat ini (“T&C”) terpakai kepada akses Anda kepada, dan penggunaan Aplikasi (ditakrifkan di bawah ini). Aplikasi ini dikendalikan oleh iGoGet dan anak syarikatnya, syarikat bersekutu, pemegang lesen, dan syarikat gabungannya (“ iGoGet ”) .

Anda mengakui bahawa iGoGet memberikan anda lesen yang boleh dibatalkan untuk menggunakan ciri terhad Aplikasi dan tidak menjual Aplikasi atau sebarang ciri atau teknologi yang terkandung di dalamnya.

Dengan meneruskan penggunaan Aplikasi, Anda bersetuju untuk terikat dengan T&S ini. SILA PASTIKAN ANDA MEMBACA DAN MEMAHAMI SEMUA T&S INI SEBELUM ANDA MENGGUNAKAN APLIKASI DAN CIRI-CIRI YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA. Jika Anda mendapati mana-mana T&S tidak boleh diterima, jangan tawarkan penerimaan anda untuk menggunakan Aplikasi atau gunakan mana-mana cirinya. PERJANJIAN ANDA TERHADAP T&S INI AKAN BEROPERASI SEBAGAI PERJANJIAN YANG MENGIKAT DAN BOLEH DIKUATKAN SAH DI ANTARA ANDA DAN ANI MENGENAI CIRI-CIRI YANG DITAWARKAN/DISEDIAKAN MENGGUNAKAN APLIKASI MUDAH ALIH.

I. DEFINISI

Semua istilah yang ditakrifkan dan huruf besar dalam T&S ini akan mempunyai makna yang diberikan kepada mereka di sini di bawah:

  • “Akaun” merujuk kepada akaun Pengguna pada aplikasi mudah alih iGoGet yang membolehkan penggunaan Aplikasi oleh Pengguna
  • "Aplikasi" bermaksud aplikasi mudah alih " iGoGet " dan bermaksud dan termasuk sebarang kemas kini yang disediakan oleh iGoGet dari semasa ke semasa.
  • “Data Pendaftaran” hendaklah bermaksud dan mungkin termasuk nama terkini, sah, benar dan tepat, ID E-mel, umur dan apa-apa maklumat lain yang mungkin diperlukan oleh iGoGet dari semasa ke semasa, yang diberikan oleh Pengguna pada masa pendaftaran di telefon bimbit aplikasi iGoGet atau sebaliknya.
  • “Pengguna” bermaksud orang yang telah mencipta Akaun dan menggunakan Aplikasi.
  • "Anda", "Anda" atau "Sendiri" bermaksud rujukan kepada Pengguna yang mengakses Aplikasi

Langgan surat berita kami

AHmCtS